Inte troligt att säsongen förlängs för skärgårdsbåten Spättan – trots Folkteaterns önskemål

RONNEBY Artikeln publicerades
Intresset för de dramatiserade turerna med Spättan har varit stort i sommar. Ronneby Folkteater ser gärna en förlängning av säsongen.
Foto:Ronneby Folkteater
Intresset för de dramatiserade turerna med Spättan har varit stort i sommar. Ronneby Folkteater ser gärna en förlängning av säsongen.

Det har blivit färre turer för Spättan än planerat. Högvatten och regn har orsakat inställda turer eftersom båten inte har kunnat ta sig in under broarna.

– Länstrafiken tyckte att man skulle förlänga den här säsongen, säger Håkan Robertsson, verksamhetsledare vid Ronneby Folkteater.

Skärgårdsbåten Spättan invigdes strax innan midsommar och intresset för att åka båten har varit stort. Dels på de ordinarie turerna, men också på de dramatiserade och guidade turerna.

Men över väder och vind rår ingen, och därför har flera turer fått ställas in på grund av högvatten i Ronnebyån. Vattnet har då varit så högt att Spättan inte har kommit under broarna.

Ronneby Folkteater hade planerat för sex dramatiserade onsdagsturer ombord, men har bara kunnat genomföra en av dem.

  – Vi hade sex onsdagar inplanerade men har bara kunnat köra hela rundan en gång på grund av den höga vattennivån. En annan onsdag kunde vi bara köra i ån, fram till bron vid hamnen, säger Håkan Robertsson.

  Enligt honom har Blekingetrafiken föreslagit att förlänga säsongen med en eller två veckor.

  – Våra skådespelare har möjlighet att göra en extra onsdagsföreställning. Men det måste fattas ett beslut från politikerna.

  Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson har hört talas om önskemålet, men han tror inte att det är möjligt att genomföra en förlängning den här sommaren.

  – I grunden finns det ett fullmäktigebeslut för det här och 400 000 kronor beviljades. De pengarna räckte inte och därför har vi fått skjuta till 130 000, säger han.

  Den totala kostnaden för de planerade sex veckorna slutar alltså på 530 000 kronor. Att fortsätta med turerna skulle kosta ytterligare 100 000 kronor per vecka. Därför är det inte troligt att det blir så, menar han.

  – Eftersom det är ett politiskt ärende går det inte att bara fortsätta. Till hösten ska vi göra en utvärdering av den här säsongen.

  Den sista turen med Spättan går den 6 augusti. Ronneby folkteater ger sin sista föreställning ombord den 2 augusti.

  – Intresset har varit riktigt stort och därför hade vi gärna fått en vecka till, säger Håkan Robertsson.