Hon vill att politikerna satsar på ny sporthall

Ronneby Artikeln publicerades

Listerby behöver en ordentlig sporthall. Det tycker Karin Svensson som skrivit förslag med karta och dessutom samlat in namnunderskrifter. I kväll kommer hennes medborgarförslag upp på fullmäktiges bord.

Under ett års tid har Karin Svensson i Listerby funderat på frågan om en sporthall i byn. Nu har hon gjort slag i saken och lämnat in ett väl genomarbetat förslag till politikerna. Gymnastiksalen som finns på orten är på tok för liten och i mindre bra skick.

Idrott och kultur
Hon skulle vilja se en hall som håller tävlingsmässiga mått för samtliga bollsporter, men också en läktare för upptill 300 personer. Då skulle den få optimalt användningsområden och kan också användas till utställningar, teater och konserter.
– Listerby växer och utöver ett bibliotek saknas en naturlig samlingspunkt. Jag tycker det ska vara en samlingspunkt som förenar unga och gamla i både stora och små grupper, säger Karin Svensson.
– Med en sporthall kan idrottsföreningarna utöka sina aktiviteter.

Spara tid
En ny sporthall anser Karin Svensson skulle höja livskvaliteten och att hela bygden skulle bli ännu mer attraktiv. Dessutom vet hon att det skulle gynna miljön och folk skulle spara både tid och pengar. Vilket hon tydligt känner av som mamma till två fotbollspelande döttrar.
–Gympasalen var för liten redan när de var åtta år. Sedan dess har vi fått köra antingen till Kallinge eller till Ronneby och där finns det inte många tider. Vi har fått tider som finns kvar, förklarar hon.
– Mycket har satsats i direkt närhet till Ronneby stad när det gäller sport- och fritidsaktiviteter. Nu är det Listerbys tur.

152 skrev på
Enligt hennes förslag ska hallen ligga nära Listerbyskolan, vid Abergavägen där det finns en mindre bit åkermark. Vidare tycker hon att när sporthallen finns på plats kan skolans gymnastiksal stängas och i stället byggas om till skollokaler. Med förslaget till politiker och tjänstemän i kommunen lämnade hon också 152 namnunderskrifter från bybor. Fler hade det med all säkerhet blivit om de legat ute längre.
– Det har inte varit några problem att få folk att skriva på. De tycker det är kul att något händer som drar framåt när det gäller utvecklingen av Listerby, säger Karin Svensson.