Räddningshelikoptrar kan bli fråga för regeringen

Ronneby Artikeln publicerades

Det råder stor oro kring räddningshelikoptrarnas verksamhet. Tekniska fel och brister och en obemannad station i Visby, är några frågor som nu skickas vidare till regeringen.

Representanter för Svensk sjöfart, Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen har nu skrivit ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. I brevet beskriver de sin oro och de framför kritik mot hur Sjöfartsverket sköter verksamheten med räddningshelikoptrarna.

Bland annat riktar de kritik mot att Sjöfartsverket har dragit bort helikopterverksamheten som varit stationerad på Gotland.

Men enligt Daniel Lindblad, pressansvarig vid Sjöfartsverket, handlar det inte om någon permanent stängning.

– Visbybasen är fortfarande öppen men inte bemannad, eftersom det pågår en förhandling om nytt avtal för helikopterpersonalens arbetstider. Ambitionen är att personalen ska vara tillbaka på Gotland så fort som möjligt. Sjöfartsverket har helikopterverksamhet i Göteborg, Umeå, Norrtälje, Visby och Ronneby.

Att Visby nu är obemannat, påverkar inte räddningsuppdragen i närheten av Gotland, eftersom verksamheten i Ronneby och Norrtälje är igång som vanligt.

– Helikoptrarna därifrån når Gotland på mindre än en timme, säger Mattias Hyllert, chef för sjö- och flygräddningen.

Den kritik som nu framförs av Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen, beskriver även höga kostnader, samt temporära lösningar på permanenta problem, vilket anses påverka säkerheten i räddningssammanhang.

– Jag har förståelse för deras oro och varför de skriver brevet. Det är alltid en fördel att ha en helikopter nära, men man ska inte överdriva oron, säger Mattias Hyllert.

Några stora förändringar, för den räddningshelikopter som är stationerad i Ronneby, är inte planerade. En ny hangar ska byggas och nu håller hyresavtalet mellan Fortverket och Sjöfartsverket på att utformas.

–Ronneby har samma beredskap som när Visbybasen var bemannad. Om vi inte ror i land avtalet i Visby, då kommer vi att förlänga beredskapstiden på natten i Ronneby. Det som gäller är att helikoptern ska vara ute från hangaren inom 15 minuter efter ett larm.

Fakta

Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

• Besättningarna är specifikt utrustade och tränade för sjö- och flygräddningsinsatser samt att lokalisera och undsätta nödställda människor till sjöss och även över land.

• Sjöfartsverkets helikopterbesättningar består av fyra personer; två piloter, vinschoperatör och ytbärgare.

• Vid normaluppdrag ska besättningen senast 15 minuter efter larm vara ombytt och klar för tjänstgöring och helikoptern ska vara utdragen ur hangaren och klar att lyfta.

• Sjöfartsverket har sju stycken räddningshelikoptrar av modellen AW139.

Fakta: Sjöfartsverket.

Visa mer...

 

.