Här bryts sten bland blommorna

Ronneby Artikeln publicerades

En nyhet för i år på Blomstergården är ett stenbrytningsmuseum. Initiativtagare är George Svensson från Kolshult.

– Det är landets första stenbrytningsmuseum i full skala som visar en flertusenårig epok när man befriade åkrarna här uppe från sten, säger han.

Museet ligger ute i det fria mitt i Blomstergården. Här finns olika redskap såsom hävstång, järnspett och stenkran som använts i olika tider för att flytta bort stenar ur åkrarna.
– Jag har jobbat med stenbrytning och jag tyckte det var märkligt att detta arbete inte hade dokumenterats. Jag hoppas att det här ska väcka människornas intresse för våra förfäders odlargärning och hur de överlevde på det som åkrarna gav, säger George Svensson.

Historien om Blomstergården i Eringsboda, som under flera decennier skulle komma att vara en av landets största turistattraktioner, börjar 1929 när den fattige torparsonen Verner Svensson med familj bosätter sig på gården. De första åren ägnade Verner åt att få ordning på jordbruket, men efterhand växte ryktet om trädgården som anlades i anslutning till bostadshuset. Trärötter samt ovanliga växter och stenar var arrangerade på ett uppfinningsrikt sätt.

Från 1940-talet började allmänheten få tillträde till gården. Mellan 1955 och 1975 hade Blomstergården årligen 200 000-300 000 besökare och räknades som Sveriges tredje största utflyktsmål efter Skansen och Liseberg. Med hjälp av publikintäkterna kunde Verner skapa museet Tusen och en natt, som innehöll en stor samling antikviteter.

Men det var också vid den här tiden som problemen började för Verner. Under några år avlöste konflikterna med myndigheterna varandra. Konflikterna trappades upp och blev som värst i samband med att den nya museidelen tvingades slå igen på grund av bristande brandsäkerhet. Verner beslutade då sig för att stänga Blomstergården och låta den förfalla. Den skulle multna ner och på så sätt återlämnas till naturen, tänkte han. År 1990 dog Verner, 89 år gammal.

Redan året därpå återinvigdes anläggningen, nu under ledning av Karl-Gunnar och Ulla Widén som lagt ner stort arbete på renovering och restaurering.

Under 1990-talet hittade publiken tillbaka till Blomstergården igen, som mest kom 70 000 besökare på ett år.
Sedan fyra år tillbaka är det pensionären Holger Hvenfeldt som driver anläggningen.
– Målet är att återställa Blomstergården i det skick som den en gång har varit i. Och vi är snart där, säger han.