Här är otryggheten störst

RONNEBY Artikeln publicerades
Otryggheten har ökat i Ronneby tätort. 2 bilder
Foto:Caroline Lindheimer
Otryggheten har ökat i Ronneby tätort.

Otryggheten bland Ronnebyborna är störst i Ronneby tätort och i Kallinge.

På ett år har otryggheten ökat från 1,15 till 2,43 totalt i kommunen.

I Ronneby tätort är siffran 2,87 och i Kallinge 2,63. Indexet är 0-6, där siffran 3 motsvarar ”ganska påtagligt problem” och 6 ”alarmerande påtagligt problem.”

Polisen har skickat ut 1 500 enkäter till kommuninnevånare i åldern 16-85 år. 996 personer har svarat på frågor hur de upplever tryggheten i området där de bor.

– Resultatet av mätningen bör vara ett budskap till polisen hur deras resurser ska fördelas, säger vice kommunalrådet Kenneth Michaelsson (C), ordförande i lokala brottsförebyggande rådet, Brå.

Kommunpolisen Katarina Johansson säger att resultatet i enkäten inte är oväntat. Enkätsvaren visar att mellan 17-23 procent anser att polisen inte bryr sig om de lokala problemen.

Trygghetsmätningen bland kommuninnevånarna genomfördes i november 2016. Under hösten inträffade flera stora uppmärksamma brottshändelser. I början på oktober knivskärningen och gängslagsmålet mitt i centrum, försök till mordbrand på samma plats i december och därutöver kriminell utpressning av näringsidkare i centrum och ett slagsmål utanför gymnasieskolan Knut Hahn.

– Att otryggheten bland Ronnebyborna ökat visar att den här undersökningen är ett trovärdigt instrument, säger Kenneth Michaelsson.

– När det gäller dessa exceptionella händelser så krävs det polisnärvaro.

Kommunledningen arbetar vidare med kravet att Ronneby ska få en större andel av de nya resurser som tidigare regionpolischefen lovade på ett möte i december.

– Vi för en diskussion med polisområdeschef Patrik Oldin i Kalmar.

Kommunpolis Katarina Johansson agerar så mycket hon kan i sin organisation för att få fler kollegor till Ronneby.

– Vi ska också tillsammans med andra myndigheter jobba fram fler insatser för att förbättra tryggheten, säger hon.

Kommunen har satsat på att öka tryggheten genom flera insatser. Väktare och ordningsvakter i strategiska insatser, en ny socialsekreterare i fältgruppen, fler fritidsledare och nattvandrande föreningar.

– Vi har känt oss tvungna att satsa på fler väktare, säger Kenneth Michaelsson.

Tommy Andersson (S) är också ledamot i Brå.

– Det är bara att hoppas att mätningen ger resultatet i fler poliser till Ronneby.

– Men det allra viktigaste är att unga människor blir delaktiga i ett socialt sammanhang, säger han.