Hållbart grönt växttak

RONNEBY Artikeln publicerades
Willem-Jan Hoffman är arborist och Bert Bulsink från Nederländarna är experter på gröna tak och arbete upp på höjder.
Foto:Marcus Palmgren
Willem-Jan Hoffman är arborist och Bert Bulsink från Nederländarna är experter på gröna tak och arbete upp på höjder.

Det gröna sedumtaket på nya Hulta förskola ger svalka inomhus och reglerar dagvatten. Förskolan är en hållbar satsning där taket består av gröna växter och solpaneler.

Just nu läggs 1 300 kvadratmeter av det gröna taket som består av kvadratmeterstora sedumplanteringar. Utöver det byggs 300 kvadratmeter solcellpaneler för elproduktion på taket.

– De gröna växterna ökar dessutom den biologiska mångfalden i naturområdet runt förskolan, säger projektledare William Lavesson på tekniska förvaltningen, Ronneby kommun.

Det gröna taket ska hålla förskolans inomhusmiljö sval under sommarperioden.

Hela förskolan byggs med inspiration av Cradle to Cradle-konceptet. Enbart sunda material, enligt krav från Sunda Hus databas, används.

På gården läggs gatstenar som togs upp från Övre Brunnsvägen när den asfalterades tidigare i år.

Naturen och skogspartiet runt om ska användas som lekyta. Sveriges Lantbruksuniversitet är anlitade för att bygga stigar och andra lekmöjligheter.

Inomhus installeras ledbelysning som används i varierade färgnyanser utifrån att barnen ska hålla sig pigga eller kanske sova middag. Utesovplatser ska finnas på förskolan.

fakta

Hulta förskola

Byggs inspirerad av Cradle to Cradle.

Sex avdelningar.

100 förskolebarn.

Inflyttning i januari 2018.

Budget 40 miljoner kronor.

Möjligt att byggas om till skola, gruppboende, äldrebostäder vid behov.

Visa mer...