Frisläppta i Bräkne-Hoby

Ronneby
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

Prick klockan elva öppnades portarna.
Och 65 ivrigt väntande kor sprang ut i friheten.

Artikeln publicerades 28 april 2012.

Kosläppet på Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby lockade uppskattningsvis flera tusen åskådare – precis som tidigare år. Klockan elva öppnades portarna och 65 kreatur tog sig ut i friheten efter flera månaders mörker.
Korna hoppade, råmade sprang ikapp och skojstångades med varandra, till publikens lika ivriga skratt och applåder.