Föräldragrupp ska integrera nyanlända

RONNEBY Artikeln publicerades
Emanuel Norén, Berina Dzatic, Rebecka Jirle, Maria Sjögren och Lotta Dahlin har tillsammans tagit fram projektet.
Emanuel Norén, Berina Dzatic, Rebecka Jirle, Maria Sjögren och Lotta Dahlin har tillsammans tagit fram projektet.

Förra året föddes 347 barn i Ronneby - den högsta siffran i kommunen sedan 60-talet. För att samla nyblivna föräldrar i Ronneby och samtidigt integrera nyanlända startas en föräldragrupp i september.

En föräldragrupp som ska integrera nyanlända och följa med föräldrarna även efter att barnen börjar på förskolan - det är tanken bakom det projekt som startas i Ronneby i september.

Projektet är ett samarbete mellan kommunen, landstinget och Studieförbundet NBU i Ronneby. Tanken är samla föräldralediga och fika, leka och sjunga tillsammans med barnen samtidigt som det kommer att erbjudas studiecirklar och föreläsningar om bland annat barns och föräldrars hälsa.

Ledande i projektet har projektledare Rebecka Jirle och projektkoordinatorn Berina Dzatic på Enheten för Arbetsmarknad och Integration varit. Idén föddes samtidigt som Rebeckas Jirles son.

– Då insåg jag att det verkligen behövdes någon aktivitet för föräldralediga. Från att ha varit heltidsarbetande till att vara hemma på heltid gjorde att jag saknade något att göra, säger hon.

Därefter har de inspirerats av projektet ”Promenera för att integrera” i Växjö, där bland annat barnvagnspromenader erbjöds och där fokuset låg på integration. Men i Ronneby kommun vill man göra någonting större - även om barnvagnspromenader också kommer att anordnas.

– Vi vill inte bara finnas här för föräldrar när barnen är väldigt små, utan vi har också ställt oss frågan: vad händer med föräldern när barnet börjar på förskolan? säger Rebecka Jirle.

Tanken är att projektet även ska erbjuda studie- och yrkesvägledning och information om den lokala arbetsmarknaden i kommunen - allt för att föräldrar lättare och snabbare ska börja arbeta efter sin föräldraledighet.

Projektet kommer även att erbjuda pappagrupper.

– Mammor är oftast bättre på att hitta till aktiviteter än vad pappor är. Därför känns det viktigt att erbjuda pappagrupper där man får möjlighet att hitta nya vänner och finna sig själv i papparollen, säger Emanuel Norén, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet NBV.

Man hoppas på att komma igång med projektet i september. Då kommer mötena till en början att anordnas på fritidsgården Bruket, tre förmiddagar i veckan.