Central mark ska undersökas

Ronneby Artikeln publicerades

Nu ska en markundersökning göras vid den före detta läkarstationen i centrala Ronneby. Planen är att de första borrningarna startar på torsdag.

Den gamla läkarstationen vid Rosengatan har köpts av Ronneby Veterinärklinik. Men innan de kan flytta dit måste en markundersökning göras.
Foto: Christian Hylse
Den gamla läkarstationen vid Rosengatan har köpts av Ronneby Veterinärklinik. Men innan de kan flytta dit måste en markundersökning göras.

Det är Ronneby Veterinärklinik som har köpt fastigheten Axel 6. Men innan kliniken kan flytta dit sin verksamhet, måste en markundersökning göras på tomten.

Enligt planarkitekt Peter Robertsson, ska en markundersökning så gott som alltid göras innan en ny detaljplan kan genomföras.

– Det beror lite på vad man känner till om marken, men i stort sett görs en markundersökning alltid.

Fastigheten ligger inbäddad mellan Rosengatan, Kungsgatan och Ronneby ån. Eftersom det på 1700-talet fanns ett garveri på tomten, kan det ha gett upphov till förorening i marken. När den nya detaljplanen kan vara färdig, är svårt att säga i det här skedet.

– Den processen är olika lång, beroende på vad man hittar i marken, säger Peter Robertsson.