Brister i arbetsmiljö ska åtgärdas

Ronneby Artikeln publicerades

Ronnebyföretaget har brister vad gäller arbetsmiljö, konstaterar Arbetsmiljöverket. Lokalerna ska bättre anpassas till verksamheten. Ett utrymme ska finnas för rengöring och kontaminering och skyddsutrustning ska förvaras säkert.

Samtliga brister ska vara åtgärdade senast den 19 oktober.