Apotekspersonal lämnade ut fel medicin

RONNEBY Artikeln publicerades

Fel personnummer registrerades vid uthämtningen av medicin. En patient fick därmed fel insulin, men klarade sig utan skador.

Det felaktiga insulinet uppmärksammades av en sjuksköterska. Då hade två doser använts av patienten. Denne fick inga men, men det fanns risk för allvarlig vårdskada. Händelsen har utretts av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Felet uppstod när medicinen hämtades ut på apotek av ombud. Personnumret blev felaktigt och en annan sorts insulin lämnades ut. Efter händelsen görs extra genomgångar för ny apotekspersonal av rutinerna vid läkemedelsexpediering och säkerställande av identitet.