Ansvarsfrågan obesvarad vid PFAS–möte

Ronneby Artikeln publicerades

I kväll hölls ett informationsmöte om PFAS–föroreningarna i dricksvattnet i Kallinge och Ronneby. Kallingeskolans aula var smockfylld. De allra flesta ville veta om de blir sjuka och vem som bär ansvaret, men trots svar blev många frågor hängande i luften.

Efter en dryg timmes information om vad som görs, utreds och analyseras på Arbets– och miljömedicins klinik i Lund, tillika Livsmedelsverkets, kommunens och Ronneby Miljötekniks sida tog åhörarna till orda.
Herman Afzelius, en av initiativtagarna till att rättsligt få till ett kollektivt skadeståndskrav till Kallinge– och Ronnebybor, ställde direkt saken på sin spets.
– Vem bär ansvar för att vi och våra barn har fått gift i våra kroppar?
Anders Glynn från Livsmedelsverket hade inget bra svar och gav bristande lagstiftning som en tänkbar förklaring till att ämnen som PFAS fått användas utan kontroll under lång tid.

– Kemikalielagstsiftningen baseras på hur mycket som produceras och importeras av kemiska ämnen. De här ämnena är tyvärr så effektiva att det behövs bara små mängder. Förr var det ett grovmaskigt nät med stora hål, men i dag har det blivit bättre, sade Glynn.
Magnus Olofsson, miljö– och hälsoskyddsinpektör med ansvar för dricksvattentillsyn i Ronneby kommun sade att han ofta får frågan om varför föroreningen inte upptäckts tidigare.
– Miljöteknik har följt de föreskrifter som gällt, och PFAS har inte funnits med på den listan. Därför har man inte varit tvungen att ta prover. En kollega sade att värst är inte de ämnen vi inte känner till, utan de vi inte känner till, sade Olofsson och menade att PFAS är ett utmärkt exempel på det sistnämnda.
När Christina Jacobsson från Arbets– och miljömedicin (AMM) nämnde att föroreningen inte skett av "ond vilja utan av okunskap", nickade några åhörare instämmande medan andra skakade på huvudet.

Utförligt beskrev hon och Kristina Andersson arbetet de utför med blodprov, kartläggning och riskbedömning. Från AMM bedöms i dag hälsoriskerna vara små, trots höga halter PFAS i kroppen. Men mer forskning krävs och fler blodprov efterfrågas, helst från tonåringar och unga män som är underrepresenterade i materialet.
– Vi måste ta vara på det här tillfället. Vi vill att regeringen tillsätter en haverikommission, sade Christina Jacobsson.
Under kvällen erbjöds även drop–in för blodprovstagning på Kallingeskolan, mellan klockan 14–21. Hundratals kom och fyllde på kön som ringlade sig lång vid 16–tiden. Många gav upp efter att ha fått vänta i flera timmar. Trots information om att ingen föranmälan krävdes, hade några fått boka tid vilket retade upp många. Dock erbjuds folk en ny chans för provtagning den 1 december i Ronneby stadshus. Fler kan det komma att bli.