Ännu ett steg mot ett attraktivt centrum

Ronneby Artikeln publicerades

Flera aktörer inom både privat och offentlig sektor ska nu hjälpas åt att skapa en trygg och attraktiv stadskärna. BID-modellen har nått Ronneby och den ska knyta samman olika områden på ett naturligt sätt.

Projektgruppen för BID Ronneby, står i startgroparna inför arbetet med att skapa ett attraktivt och tryggt centrum, där de tre områdena; stadskärnan, Karlshamnsvägen och Viggen, knyts samman på ett naturligt sätt. På bilden syns Anette Rolfmark, Fastighetsägarna Ronneby, Torbjörn Lind, näringslivschef, Tina Tedenlid, Ronneby Handel, Joakim Lindström Fastighetsägarna Syd och Angelica Coleman, näringslivsutvecklare.
Foto: Caroline Lindheimer
Projektgruppen för BID Ronneby, står i startgroparna inför arbetet med att skapa ett attraktivt och tryggt centrum, där de tre områdena; stadskärnan, Karlshamnsvägen och Viggen, knyts samman på ett naturligt sätt. På bilden syns Anette Rolfmark, Fastighetsägarna Ronneby, Torbjörn Lind, näringslivschef, Tina Tedenlid, Ronneby Handel, Joakim Lindström Fastighetsägarna Syd och Angelica Coleman, näringslivsutvecklare.

De centrala delarna av Ronneby ska bli mer attraktiva och trygga att vistas i. Därför kommer nu flera aktörer att tillsammans arbeta enligt BID-modellen, med projektledning från nätverket Svenska Stadskärnor.

Kommunen gick redan förra året med som medlem i Svenska Stadskärnor. Då lades också grunden för att tillämpa BID-modellen och på så vis nå de önskvärda resultaten för de centrala delarna av Ronneby.

BID står för Business Improvemnet District, och är en arbetsmodell som tillämpas över hela världen, för att förändra i en stadskärna, förklarar näringslivsutvecklare Angelica Coleman.

Vanligt är att arbeta med enskilda gator eller centrala platser som behöver förändras. I Ronneby, som har en relativt liten stadskärna, kommer arbetsområdet att utgöra stadskärnan, Karlshamnsvägen och Viggen-området. Det är också de tre områdena som är de största handelsområdena, menar Angelica Coleman.

–Det blir också en naturlig koppling för att få ihop en helhet i centrum, säger Torbjörn Lind, näringslivschef.

För att nå de önskade målen i centrum, är det förstås viktigt med ett samarbete mellan alla de olika aktörerna. Och intresset har så här långt, varit stort.

Redan nu har över etthundra så kallade avsiktsförklaringar kommit in. Bland dessa finns fastighetsägare, handlare, serviceföretag samt ett 20-tal offentliga aktörer.

– Det är många som är positiva och som vill vara med. Vi vill gärna att ännu fler är med och det kan vara till exempel skolor och föreningar, säger Angelica Coleman.

Meningen är att invånarna i Ronnneby efter hand ska se och märka av en förändring i centrum. Men arbetet är långsiktigt och förändringarna kommer att växa fram efter hand, förklarar Anette Rolfmark, som representerar Fastighetsägarna Ronneby.

– Man kan inte göra det här som ett ensamjobb. Därför krävs det att fastighetsägare, handlare och andra aktörer jobbar tillsammans för att nå målen.

Fakta

BID Ronneby

• Är ett politiskt uppdrag.

• Projekttid 2018 - 2020. Startade den 7 februari.

• Effektmål: Fler besökare, Bättre lönsamhet, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö.

• Kostnad: Medlemskap i Svenska Stadskärnor, 15 000 kronor per år, processledning BID, 348 300 kronor, samt övriga kostnader, 120 000 kronor.

Visa mer...