Abri kan bygga om till nya 4-9-skolan

RONNEBY Artikeln publicerades
Här i Orbit Ones tidigare fabrik, planeras en av Ronnebys nya 4-9-skolor flytta in. Men först krävs nya fullmäktigebeslut.
Foto:Ann-Marie Andersson
Här i Orbit Ones tidigare fabrik, planeras en av Ronnebys nya 4-9-skolor flytta in. Men först krävs nya fullmäktigebeslut.

Planeringen för Ronnebys nya tätortsskolor har tagit en ny vändning. Nu är tidigare Orbit One-fabriken aktuell att byggas om till en ny 4-9-skola. Först krävs ett nytt fullmäktigebeslut.

En ny plan har nu skrivits fram av projektledaren och förvaltningschef Tommy Ahlquist som nu presenteras för politikerna. Planen motsvarar en kostnadsminskning med minst 140 miljoner kronor, enligt hans beräkningar.

– Planen innebär att eleverna på Snäckebacksskolan blir kvar på skolan under tiden som Abri bygger om fabrikslokalerna på Angelskogsvägen, säger Tommy Ahlquist.

Eleverna på Snäck kommer att flytta direkt in på den nya ombyggda skolan på Angelskogsvägen. Då sätts ombyggnaden av Snäckebacksskolan i gång.

– Det innebär också att det inte krävs några evakueringslokaler.

Därmed försvinner kostnaden för ersättningslokaler i Sörby Center, som måste byggas om och anpassas för skolverksamhet och flyttkarusellen blir mindre.

– Byggs fabrikslokalen om kan den tidigast vara klar maj 2019, tror Tommy Ahlquist.

Under sommaren har Abri presenterat skisser och förslag på en ombyggnad för utbildningsförvaltningen. Kostnaden att bygga om de 5 500 kvadratmeterna hamnar på 125 miljoner kronor. En idrottshall ska också ingå i ombyggnaden.

– Jag tror väldigt mycket på den här lösningen, säger Tommy Ahlquist.

Men detta är inte den enda förändringen jämfört med beslutet som klubbades i fullmäktige i våras.

I det beslutet ingår också att tio nya förskoleavdelningar ska byggas i södra delen av Ronneby. Förslaget är att placera förskolan i Risatorp. Där krävs troligen sanering av marken, som misstänks vara förorenad.

Den nya rockaden innebär att nuvarande Skogsgårdsskolan rivs och blir platsen för de tio nya förskoleavdelningarna. Nu behövs ju ingen ny 4-9-skola där längre, eftersom Orbit One kommit in i bilden. Under 2019-2020 då förskolan byggs, behöver kommunen lösa ersättningslokaler för förskolan.

– Det här förslaget innebär att båda skolorna står klara senast 2021, säger Tommy Ahlquist.

Ett första beslut tas i kommunstyrelsens arbetsutskott nästa vecka.

För att Abris ombyggnad ska kunna hålla tidsplanen krävs att fullmäktige tar ett nytt skolbeslut på sitt septembersammanträde.