88 av 129 fler invånare är kvinnor

Ronneby Artikeln publicerades

Ronneby har Blekinges största befolkningsökning under första halvåret. 129 personer av totalt 378 personer. "Det påverkar den kommunala ekonomin positivt", säger kommunalrådet Roger Fredriksson (M).

Konkret ger fler invånare ökade skatteintäkter och därmed mer pengar i kommunkassan.
– Det skapar större utrymme för välfärden, säger Roger Fredriksson.

Av befolkningsökningen på 129 personer är 88 kvinnor Enligt kommunalrådet är det ett trendbrott.

Ronneby kommun har numera tvåårsbudgetar. I den innevarande budgetperioden innebär befolkningsökningen att kommunekonomerna schablonmässigt kan skriva upp intäkterna med åtta miljoner kronor. Det motsvarar ett plus på 200 personer.
– Befolkningsökningen beror både på att många barn föds, ökad invandring och också inflyttning.
– Jag har fått flera indikationer på att fler väljer att bo i Ronneby.

År 2011 hade Ronneby kommun ett stort tapp i befolkningsstatistiken. Det berodde på att högskolan i Blekinge flyttade från kommunen.
– Nu har pendeln svängt och vi har en fortsatt befolkningsökning som vi haft både 2012 och 2013.

Men hitintills har Ronneby inte tagit tillbaka hela befolkningsminskningen från högskolans nedläggning.