Artiklar om vapen

"Positivt i SD:s svar är att de står bakom mitt inlägg om att sportskyttar och jägare är viktiga för totalförsvaret och att de håller med om att skyttet ska vara frivilligt, men sedan tar skribenterna upp något om värnpliktens regelsystem. Det är något jag inte förstår då jag varken berört värnplikten eller nämnt någon form av tvång i min debattartikel."
Foto:
BLT Debatt 17 september

Synen på ledarskap det som skiljer oss åt

Artikeln publicerades 17 september 2017. Det är bra att SD håller med om att EU:s vapendirektiv är ett dåligt...