Artiklar om turism

I december 2005 gjordes, på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge, dykningar och undersökningar i sundet utanför Ekenabbens fiskehamn i syfte att dokumentera spärranläggningen mellan Sturkö och Tjurkö. Omkring 15 ”mycket värdefulla” vrak noterades - däribland linjeskeppet Wasa från 1778. Framöver är tanken att det ska ingå i en dykpark - och stor turismsatsning kring världsarvet.
Foto:
BLT Karlskrona 21 oktober

Världsarvet under ytan ska nå upp till turisterna

Petra Stråkendal har numera ansvar för världsarvsfrågor på länsstyrelsen. Men föga visste hon om det frö som...