Artiklar om tiggare

Återstoden av den gamla fattigvårdsanstalten på Strandgården försvinner nu nästan helt. Fotot från sent 70-tal visar de återstående tegelbyggnaderna. ”34:an”, det gamla manslogementet, blir ensam kvar, när kokhuset och sjukhusbyggnaden i högra delen rivs. Smedjan – det ursprungliga stallet intill 34:an – är snart ett minne blott. Bakom kokeriet skymtar taket till avlusningshuset som inte heller finns längre. Redan på 60-talet blev 16 000 kvadratmeter före detta anläggning till 7 000.
Foto:
Karlskrona BLT 24 maj

Nu försvinner de fattigas borg

Det minner om en tid som få direkt vill kännas vid, men som ändå på olika sätt alltjämt håller sig närvarande....