Artiklar om roger gardell

Benny Pettersson och Jonas Nilsson är två båtägare som arrenderar båtplats vid kommunens bryggor i Ekenäs. För Jonas NIlssons del 'r det inga problem eftersom hans båt får plats på den anvisade utrymmet. Benny Pettersson får däremopt problem om tre veckor när båtarna ska läggas i.
Foto:
BLT Ronneby 13 mars

Bryggplatser skapar flykt från gästhamn

Benny Pettersson har hyrt båtplats av kommunen i drygt 20 år. Med tiden har han bytt båt och i dag har han en som...