Artiklar om morgan bengtsson (s)

Håkan Henmyr leder den arbetsgrupp som Kyrkhults socialdemokratiska förening har tillsatt för att hitta vägar ur den djupa kris som partiet i kommunen är i. Målet är att förändra arbetssätt, byta ut delar av ledningen och få det socialdemokratiska partiet stärkt ut ur den splittring som just nu finns inom rörelsen.
Foto:
Olofström 13 oktober

Hans mål är att ena det splittrande partiet

För Håkan Henmyr har Socialdemokraterna varit ett naturligt val: farfar var byggnadsarbetare och morfar var...

Socialdemokraterna i Olofström har en långvarig tradition av att ha den styrande makten i Olofströms kommun, ofta i egen majoritet. Det tidigare kommunalrådet Sara Rudolfsson fick väldigt snabbt erfara att det var arbetarekommunens styrelse och dess ordförande Jan Björkman som tog besluten i både stora och små frågor.
Olofström 11 oktober

Här är männen som verkligen bestämmer i Olofström

Det är 33 personer som är invalda i styrelsen för arbetarekommunen i Olofström, ersättarna inräknade. Den 1 maj...

1 maj i år: Dåvarande S-kommunalrådet Sara Rudolfsson går i förstamajtåget under de röda fanorna tillsammans med Jan Björkman, arbetarekommunens ordförande. Sprickan mellan dem skulle blottas senare den dagen. När firandet var avslutat samlades partiets styrelse för ett extrainkallat möte. Där kom partikamraten Miroslav Milurovic att begära att det skulle hållas ett misstroendevotum mot Sara Rudolfsson. En majoritet av deltagarna hade inget förtroende för henne som kommunstyrelsens ordförande skulle det visa sig efter en sluten omröstning på styrelsemötet. Dagen efter lämnade hon in sin avgångsansökan.
Foto:
Olofström 10 oktober

Så kuppades Sara Rudolfsson bort under hemligt möte

Förstamajfirandet i Olofström skedde på traditionellt sätt: med stämningsfull musik, vajande röda fanor, plakat...