Artiklar om Monica boje

Mery Gurgenyan vågar nu äntligen tro på en framtid för sig och sonen Gor. Här omgivna av fr v Madeleine Ericsson, elevassistent Martin Abrahamsson (längst bak), kontaktpersonen Kerstin Juhlin och längst till höger rektor Monica Boje och läraren Marie Sund.
Foto: