Artiklar om landsbygd

I den senaste översynen av reglerna för skolskjuts behålls samma villkor som tidigare för vilka som är berättigade till skolskjuts. För längden från hemmet till skolan eller till hållplats gäller samma förutsättningar som tidigare, skriver företrädare för den politiska majoriteten.
Foto:
Olofström 22 januari

C kräver möte om skolskjutsar

Vid utbildningsnämndens sammanträde fanns ett informationsärende om skolskjutsarna. Det gällde förlängning av...