Artiklar om Kultur & nöje

stort bildspel
Andreas Nilsson och Tom Ohlsson vid bilddelen till skeppsbyggargeniet Fredrik Henrik af Chapmans ”Architectura Navalis Mercatoria” - exemplaret som han gav till företrädaren Gilbert Sheldon. Det är bara ett av alla unika verk som finns i Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek, som nu öppnas upp mer och mer för allmänheten. ”En mjuk del av världsarvet”, som Tom Ohlsson uttrycker det.
Foto: