Artiklar om kreativum

Representanter för länsstyrelsen och skogsstyrelsen i Blekinge presenterade EU-projektet Grip on Life vid ett möte på Kreativum på torsdagskvällen. Det är starten för detta projekt som går ut på att rädda de miljöer som finns vid Mieån och Lyckebyån. Miljöerna, som är utsatta för hård påfrestning, är värdefulla för djur natur och framtida vattenförsörjning.
Foto:
Karlshamn 28 mars

Kraftsamling för att rädda vattendrag

Det är genom EU-projektet Grip on Life som det görs en gemensam satsning för de miljöer som finns kring Mieån och...