Artiklar om försvarsmakten

Enligt fartygschef Mikael har Första ubåtsflottiljen sällan problem att rekrytera personal: ”Det är alltid många som söker sig till ubåtarna, problemet är att lyckas kombinera arbetet ombord med familjelivet. Det tycker många är krångligt.” På bild syns även Viktor som är sekond ombord på HMS Halland, det vill säga fartygschefens ställföreträdare och närmaste man.
Foto:
BLT Län 28 oktober

Ombord på ubåten Halland: ”Livet pausas här ute”

Artikeln publicerades 28 oktober 2017. Stridsbåten går så nära att det enda som syns genom rutan är det svarta...