Artiklar om företagsekonomi

Samarbete 

inom kulturella och kreativa näringar uppfattas positivt då det har gett ökade antal föreställningar för teatrarna och ett ökat utbud för publiken i hela regionen. Peter Pan var ett samarbete med bland andra Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Foto:
Debatt BLT 15 december

Utökat sydsvenskt regionsamarbete möjliggör ökad kulturell delaktighetKulturella och kreativa näringar (KKN) där kulturellt utövande utgör kärnan är en växande sektor...