Artiklar om daniel berg

För få sökande gör att det inte blir någon ny antagning till vård- och omsorgsprogrammet (VO) i höst. Istället startas en ny VO-utbildning i samarbete med Valjeviken och Bromölla kommun. Däremot utökas antalet studieplatser inom el, bygg och industriteknik. Det finns ett kraftigt behov av personal inom alla dessa yrkesgrupper, inte minst VO, menar utbildningschef Roger Svanberg.
Foto:
Sölvesborg 28 maj

Nya satsningar på utbildningar

Behovet av anställningar inom både hemtjänst och vårdbiträde är högt. Trots det är det alltför få som söker...

Daniel Berg, i dag kommunstyrelsens vice ordförande och med flera tunga uppdrag i nämnder och kommunala bolag, kan ses som den självklara kronprinsen till att ta över efter Björklund. Han fungerar i dag som kommunalrådets högra hand, är ordförande i såväl gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som personalutskottet och Brottsförebyggande rådet.
Foto:
BLT Sölvesborg 28 september

Här är tänkbara efterträdare

Men det finns förstås namn också utanför kommunpolitiken, bland dem exempelvis Annelie Rosenqvist som på senare...