Artiklar om campus gräsvik

Stadsplanerare, studenter och lärare bygger hus av cykelkartan som tryckts på kort i Luleå. Henric Nilsson, planarkitekt Luleå, Axel Lillieborg, student BTH, Annelie Granljung planchef Luleå, August Ekman Öhrn ordförande i Arkipelag Karlskrona och läraren Ulla Haglund som hade rekordet på ett 1,08 meter högt torn.
Foto:
Karlskrona 1 mars

Landets kommuner raggar studenter på BTH

Det är ett starkt intresse för BTH:s studenter på fysiskt planering. Och när Arkipelago Karlskrona förberedde sin...