Artiklar om blekinges

Strandlinjen för Blekinges fastland är nu uppmätt till 575 kilometer. När man även räknar in strandlinjen runt de cirka 800 öarna blir den totala strandlinjen 1 622 kilometer. Dessutom har man mätt in 28 400 stenar, varav ca 20 000 är bränningar och cirka 8 400 är övervattenstenar samt 52 kilometer bryggor.
Foto:
Karlskrona 29 december

Kusten är klar – då blir det säkrare för båtarna

En helt ny och mer detaljerad mätning av den svenska kustens strandlinje hade sitt startskott 2005 med Blekinges...