Artiklar om August strehlenert

”Ett redan populärt besöksmål ska bli ännu bättre”, säger Varvshistoriska föreningens ordförande Sven-Erik Hellbratt invid Johan Törnströms bildhuggarverkstad. Föreningen vill göra världsarvsbyggnaden på Örlogsbasen mer tillgänglig och flytta den till Lindholmen. Dit tänker man även flytta kompassjusterarpaviljongen, och där - mellan Wasa skjul och Polhemsdockan – ska en skeppskonstruktion med anor från 1700-talet uppföras.
Foto:

I spåren efter Strehlenert
”Det är variationerna som gör en stad spännande”, säger stadsarkitekt Hans Juhlin vid nybyggda länsstyrelsehuset på Skeppsbrokajen. Detta apropå att ta arvet efter arkitekter som August Strehlenert vidare. Samtidigt poängterar Juhlin vikten av att förvalta den kulturhistoriska skatten. Gammalt och nytt ska samspela.
Foto:

I spåren efter Strehlenert
På Fisktorget tornade den upp sig – den saknade saluhallen, synlig från 1904 till 50-talets början. August Strehlenert ritade en långsträckt byggnad på 24 gånger 45 meter med tre ingångar. 12 meters takhöjd i mitten. Utrymme för 64 större och mindre saluplatser och 38 källarrum. Slutlig kostnad: 146 000 kronor.
Foto: