Artiklar om almi

Den 7 mars nästa år arrangeras Innovation Day igen. Den här gången sätter Blue Science Park med samarbetspartners ett mer internationellt perspektiv på tillställningen. Dagen är tänkt att fungera som en mötesplattform för företag och forskare som verkar runt Östersjön. En dag då idéer gärna får ta form i olika gemensamma projekt och affärsmodeller.
Foto:
Karlskrona 10 december

Innovativ mötesdag växlar upp

Innovation Day är en dag då näringsliv, forskare och besökare möts med fokus på fruktsamma samarbeten för...