Vägplaner krockar med folks åsikter

OLOFSTRÖM Artikeln publicerades
Än så länge är det den gamla riksväg 15 som går genom Olofström på vägen mellan Karlshamn och Halmstad. Men nu är vägplanen klar.
Än så länge är det den gamla riksväg 15 som går genom Olofström på vägen mellan Karlshamn och Halmstad. Men nu är vägplanen klar.

Trafikverket är klart med sin plan för riksväg 15.

Men boende klagar på kommunens plan som är del två i det stora vägprojektet.

Nu begär Trafikverket fastställelseprövning för vägplanen Riksväg 15 genom Olofström.

Vägbygget ingår i projektet att göra vägen säkrare och minska utfarterna som i dag utgör en olycksrisk.

Men alla är inte nöjda med den nya vägens utformning. En del av de boende i området vill ha bullerskydd och andra menar att samråden inte varit tillfredsställande.

– Vi har anpassat oss till flera av de synpunkter som kommit fram. Bland annat har vi avstått från att bygga en väg med mitträcke och i stället sänkt hastigheten på vägen till 60 kilometer i timmen, skriver Trafikverket i sin sammanfattning.

Detta menar Trafikverket kommer att uppfylla kraven på en lägre bullernivå. Och har därför avslagit ansökningarna om bullerskydd längs vägen.

Vägbygget är beräknat att kosta 35 miljoner kronor för de 2,7 kilometer väg det rör sig om.

Men i den summan ingår även inlösen av mark där vägen ska dras och andra investerings- och anpassningskostnader.

Arbetet med vägplanen har pågått länge och flera av de yttranden som kommit in har handlat om störningsfaktorer. Bland annat har länsstyrelsen i ett tidigt skede krävt åtgärder för att skydda vatten eftersom Holjeån rinner nära vägen.

När Trafikverket får grönt ljus för sin vägplan måste hela projektet samordnas med kommunens del i vägbygget.

Och här finns det fortfarande kritik mot planerna. Många av boende är upprörda över att allmänningen försvinner och att anslutningstrafiken leds in bakom Järnvägsgatan.

Den förändringen skapar insyn direkt till villorna som ligger längs gatan.

Olofströms kommun ska ta upp sin del av vägplanen i fullmäktige i slutet av juni. Men det lär bli flera överklagande av planen.

Fakta

Riksväg 15

2,7

kilometer. Så lång är den sträckan som ska byggas om.

35

miljoner kronor. Så stor är totalsumman för vägprojektet.

Visa mer...