Ska spara utan att säga upp personal

OLOFSTRÖM Artikeln publicerades

Inga uppsägningar eller stängda skolor.

Det lovar utbildningsnämndens ordförande.

Nu ska politikerna få ett nytt sparförslag.

– Vi ska inte gå in och förhandla om uppsägningar, säger Michael Henriksson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

I torsdagens BLT uttalade sex fackförbund en stor oro över det sparförslag på cirka 30 miljoner kronor för nästa år som politikerna i utbildningsnämnden fått. Michael Henriksson betonar att det handlar om att inte gå vidare med önskemål om utveckling av verksamheten.

– Vi får omfördela resurser inom kommunen och vi måste hejda vissa saker, säger Henriksson.

– Vi behöver inte stänga skolor. Den situationen är vi inte i, för då hade jag suttit här och varit oroligare, säger han.

Förvaltningschefen Ingegerd Carlsson och hennes tjänstemän får nu i uppdrag att leverera korrekta siffror till nämnden. Det tidigare underlaget var bristfälligt. Det rör sig bland annat om beräkningar på antalet asylsökande barn som kommer till kommunen. De siffror som funnits har varit från i våras.

– Tjänstemännen jobbar på det och vi ska ha det klart till den 6 november, då det ska fattas ett beslut, säger Ingegerd Carlsson.

Hon konstaterar att utbildningsförvaltningen ska se över sina rutiner. Ingegerd Carlsson har endast varit i tjänst under några veckor och det har varit ett tomrum efter att förra förvaltningschefen slutade. Personalen har gjort så gott de kunnat påpekar hon och Michael Henriksson.

– Vi ska ta fram så korrekta siffror som möjligt, så politikerna kan fatta beslut. Det ska vara ett underlag som stämmer överens med verkligheten, säger hon.

Det arbete som utbildningsförvaltningen gör påverkar hela kommunen betonar såväl Ingegerd Carlsson som Michael Henriksson. Det handlar om att tala samma språk överallt konstaterar de.

– Det här är inte bara en sak för utbildningsförvaltningen utan en angelägenhet för hela kommunen, säger hon.

Ett ökat antal barn i varje klass kan bli en konsekvens av kommande budget. Men ännu är detaljerna kring 2018 års budget inte kända, utan de kommer att arbetas fram.