Socialdemokraterna är huvudfienden för SD

Olofström Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna blir andra största parti med elva mandat. Inget av de övriga partierna har sagt sig ha planer på att samarbeta med SD. Sanningen är att SD kan hjälpa oppositionen att besegra Socialdemokraterna. SD väljer att inte ta direkt ställning, men pekar ut S som huvudfienden.

SD har ökat antalet mandat från sju till elva. Den kraftiga ökningen förvånar många andra aktörer i lokalpolitiken eftersom partiet inte varit särskilt aktivt, snarare tvärtom enligt uppgift

– Extremt inaktiva, säger exempelvis Moderaternas Patrik Krupa om SD:s ledamöter.

Till och med representanter för partiet själva håller med, som Niklas Nyström, kommunföreningsordförande i Olofström.

–Vi hade kunnat göra bättre. Vi har inte varit så aktiva med motioner och sådant, men arbetat mycket med yttranden i nämnder och fört diskussioner, säger han.

Inför nästa mandatperiod tänker SD kompetensutveckla oerfarna ledamöter, enligt Nyström.

–Så att de vet hur man ska agera i nämnderna.

Vilka lokala frågor som partiet ska prioritera är lite oklart, men Nyström väljer till slut vården och kollektivtrafiken som huvudfrågor - och besparingar.

Kommunfullmäktige Olofström, samlat i samband med ett sammanträde förra mandatperioden. SD har i samband med årets val ökat sina mandat med fyra.
Foto: Jonas Gustafsson
Kommunfullmäktige Olofström, samlat i samband med ett sammanträde förra mandatperioden. SD har i samband med årets val ökat sina mandat med fyra.

Vilket typ av besparingar och inom vilket område kan Niklas Nyström inte precisera. Bara att besparingar behövs.

– Vi har har inte hittat något ännu, men ska gå igenom S-budgeten, säger Nyström.

Dessa odefinierade besparingar skulle, enligt Nyström, användas bland annat till att återinföra vårdbiträden, arbetsskor till personal i äldreomsorgen, kameraövervakning på särskilda ställen och närvarande poliser. Förslag som partiet inte tycks ha några ideér om hur de ska finansieras.

–Vi har inte gjort några kostnadsberäkningar, men det gör vi de närmaste veckorna..

Nyström vill inte öppet ta ställning för endera blocket i politiken, men döljer inte att den röda sidan är mindre lockande.

– Socialdemokraterna är våra huvudfiender, vi vill inte sitta i deras knä. Men det innebär heller inte att vi stödjer Moderaterna eller Centern.

– Den kommunala politiken är oftast inte lika ideologisk som på riksplanet. Vi är till exempel ganska överens om att bussar behövs.

Nyström antyder därmed att de borgerliga partierna inte kan lita på att SD står på deras sida i vått som torrt, såvida SD inte får igenom sina förslag.

SD:s taktik, enligt Nyström, kommer att vara att gå igenom frågorna fråga för fråga.

–Vi vill få igenom så mycket som möjligt av vår politik. Det diskuterar vi med dem, parti för parti.