Små marginaler för Volvos transporter

Olofström Artikeln publicerades

En timme mindre avlastningstid i Torslanda hade gett Volvo PV:s tågtransporter mellan Olofström och Göteborg allvarliga problem. Först några veckor innan tidtabellen för 2012 skulle börja gälla ändrades Trafikverkets plan.

Den så kallade Volvoåttan har kört efter i princip samma tidtabell allt sedan starten för tio år sedan. Men i arbetet med den nya tidtabellen för 2012 höll det på att gå illa för transporterna mellan Olofström och Göteborg.

Förmiddagståget till Göteborg lämnar Olofström 11.30 för komma fram till Torslanda 17.37. Tre och en halv timme senare ska tåget börja resan tillbaka till Olofström igen. Innan dess ska 78 containrar lastas av från godståget och lika många tomma lastas på. Det ger i snitt en och en halv minut per container. Förutsatt att vädret eller något annat inte har orsakat tågförseningar förstås. Då krymper antalet sekunder per container raskt.

På övre fabriken kör två containertruckar som klarar last upp till 20 ton vardera i skytteltrafik med containrar. Ur säkerhetssynpunkt kan inte fler fordon vara inblandade i av- och pålastningen. Likadant ser det ut på Södra fabriken i Olofström och i Torslanda.
– Det finns lite marginal, men den är inte stor, säger Peter Samuelsson, platschef på Volvo Logistics Services i Olofström.

Efter avregleringen av tågtrafiken är det Trafikverkets uppgift att ta emot ansökningarna om trafiktillstånd på de olika sträckorna och ordna en tidtabell som fungerar. Det innebar att det förra hösten fanns 5–6 olika tågoperatörer i Göteborgsområdet att ta hänsyn till. Green Cargos önskemål om att få behålla sin tidtabell för Volvoåttan blev inte bönhörd. Plötsligt skulle tre timmars uppehåll vid Torslanda bara bli två.
– Det är en reducering med 30–35 procent av terminaltiden. Det är inte hanterbart med 150 containerrörelser på två timmar, konstaterar Peter Samuelsson.

Det blev två hektiska månader med många möten och fullt uppgjorda reservplaner innan Trafikverket, bokstavligen fem i tolv, lyckades ändra så att Volvoåttan fick behålla sina tre timmars uppehåll.
– Det här var ju inte gjort av illvilja, utan de stora problem som blev följden hade inte framgått ordentligt tidigare i processen. Den tid vi behövde påverkade 5–6 andra operatörer.
– Vi kände ändå att det hos Trafikverket fanns en bra förståelse för konsekvenserna. Det fanns en ambition att hitta en lösning, men det var inte lätt.

Först när den nya tidtabellen skulle börja gälla lyckades man nå en kompromiss med alla inblandade och Volvo Logistics fick den nödvändiga tiden.
Hur det kommer att bli med tidtabellen inför 2013 vet inte Peter Samuelsson. Han hoppas bara att alla inblandade parter lärde sig något av problemen förra gången.
– Att köra på väg kostar pengar och försämrar vår konkurrenskraft. Det tas beslut om varje ny produkt och då gäller det att ha rätt pris.
– Men jag har stor respekt för Trafikverkets situation. Det har inte satsats tillräckligt på infrastrukturen i vissa områden – Stockholm, Göteborg och Malmö – och det försvårar.

Hade den omgjorda tidtabellen blivit verklighet hade Volvo Logistics fått köra kortare tågset och fler långtradare till Göteborg. Alternativt hade delar av containrarna fått lastas av på annat ställe i Göteborg och sedan fraktats på lastbil till Torslanda. Båda alternativen hade inneburit rejält ökad långtradartrafik mitt i eftermiddags- och kvällsrusningen i Göteborg.
– Det hade varken varit bra ur kostnads- eller miljösynpunkt.
550 meter godståg. Varje godståg till Göteborg rymmer 78 containrar på vardera sex meter. Förmiddagståget är framme i Göteborg vid 17.30-tiden, sedan väntar avlastning av godset och pålastning av tomma containrar. Tidigt nästa morgon är tåget tillbaka i Olofström igen.

Kristina Olsson