Kyrkhultsprojektet beviljas pengar från Jordbruksverket

Kyrkhult Artikeln publicerades
Daniel Ottosson, teknisk samordnare offentlig miljö i Olofströms kommun.
Foto: Bo Åkesson
Daniel Ottosson, teknisk samordnare offentlig miljö i Olofströms kommun.

Ett år har snart gått av det treåriga KOM-projektet. Men först nu har projektet fått finansieringen klar. –Vi kan inte vänta så länge, säger samordnare Daniel Ottosson om de långa handläggningstiderna.

KOM-projektet ska utveckla Kyrkhults kulturmiljö genom upplevelser inom kultur, odling och mat. Kommunen fick ett första besked från Sydost Leader i maj 2017, och det är det beslutet om beviljat projektstöd som de lutat sig mot för att kunna starta projektet.

– Sydost Leader har granskat ansökan innan den gått till Jordbruksverket för ett formellt, slutgiltigt beslut. Det har tagit tid, säger Daniel Ottosson, teknisk samordnare offentlig miljö.

Pengarna från Jordbruksverket tas från landsbygdsprogrammet som är ett verktyg för att utveckla landsbygden och genomföra landsbygdspolitiken 2014 till 2020. De finansierar ungefär 1,3 miljoner av cirka 2,2 miljoner kronor i projektet, vilket motsvarar ungefär 58 procent. Till allra största delen är det EU-medel. Olofströms kommun och Arbetsförmedlingen står för 41 procent av finansieringen, ungefär 935 000 kronor.

Efter det första beskedet från Sydost Leader så påbörjades projektet. Ett gestaltningsprogram för brunnsparken vid Tulseboda har tagits fram och ett odlingsprojekt har startats i samarbete med Kyrkhults skola och förskola.

– Det som de odlar tillsammans kommer att synas i parken, säger Daniel Ottosson.

Utöver det så genomfördes också en matverkstad under hösten, för att experimentera med smaker och matkulturer, vilket utmynnade i en smakbuffé i december.

– Det blev väldigt lyckat och vi tittar på hur vi ska kunna göra en fortsättning.

År två av KOM-projektet har nu inletts och flera delar ska förverkligas. Tulseboda Brunnspark ska förnyas, vilket beräknas komma igång under mars-april. Dessutom är Wanås konst inblandade i en workshop i offentlig konst, som ska hållas i mitten på mars.

– Det är ett treårigt projekt, så vi gör åtgärderna successivt.

Daniel Ottosson är glad att finanseringen formellt är i hamn.

– Det är lång handläggningstid. Vi kan inte vänta så här länge med att komma igång.