Kommunen köper mark för natursatsning

Olofström Artikeln publicerades
Arkivfoto: TT
Foto:Nicolas Armer
Arkivfoto: TT

Olofströms kommun försöker marknadsföra sin kommuns naturupplevelser. För att binda samman rid- och vandringsleder har de köpt loss en bit mark i Jämshög.

Fastigheten i norra Rödhult har ägts av en privatperson som kommunen har haft ett nyttjandeavtal med.

Kommunen vill satsa mer på att marknadsföra friluftslivet och har vandringsleder som går genom området. Fram tills nu har de behövt skriva nyttjandeavtal med markägaren.

– Den här biten mark har legat som en kil i vårt befintliga markinnehav, säger Anders Emgård, chef för samhällsutveckling.

    Lösningen blev i stället att köpa marken och stycka av den bit av fastigheten som har fritidshus.

    – Vi har redan börjat med att etablera en ridled där. Det är ett populärt område och det ligger inom ett naturreservat som vi nu kan jobba mer med.

    Ridlederna är en del i friluftslivssatsningen i naturreservatet. Den officiella invigningen sker i september. Marken är på cirka 28 hektar och köpesumman blev 2,6 miljoner kronor.