Ja till skolsatsningar på över 12 miljoner

Olofström Artikeln publicerades
Foto:Kristina Olsson

Det tog inte lång tid för Olofströms politiker att ge klartecken till skolrenoveringar för 12,5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige klubbade igenom satsningen under måndagen.

Det handlar om aviserade nödvändiga renoveringar och moderniseringar av flera skolor i kommunen samt anslutande lokaler.

Ekerydsskolan ska genomgå en ombyggnad för att ge plats åt nya förskoleavdelningar och kontor för 3,5 miljoner kronor. Ombyggnaden ska även rymma ”nattis”.

Brännaregårdens förskola liksom Vilboksskolans gymnastiksal lider av konstruktionsfel som måste åtgärdas för 5,5 miljoner respektive 2 miljoner kronor.

Brännaregårdens förskola ska dessutom moderniseras och under ombyggnaden är tanken att nära hundra barn tillfälligt flyttas till förskolan Myran.

Vidare står det klart att det blir en utbyggnad av skolmatsalen i Kyrkhult till en kostnad av 1,5 miljoner kronor.