Företag får betala straffskatt

Olofström Artikeln publicerades

Ett företag i Olofströms kommun får ändrad skatt och skatteböter av Skatteverket efter ha upptäckt felaktigheter i deklarationen. Deklarationen för 2016 kom in först i april 2017 och deklarationen för förra året har Skatteverket ännu inte fått.

Företaget har inte löpande bokfört sina affärshändelser och från hösten 2016 saknas bokföring helt.

Nu får företaget skattetillägg som det formellt kallas och avgiften beräknas utifrån det ändrade skattebeloppet och blir nu 40 procent av beloppet. Dessutom får de tillägg på 20 procent på oredovisade mervärdesskatt och skattetillägg på 20 procent avseende arbetsgivaravgifter.