Fackförbunden oroas av budgeten

Olofström Artikeln publicerades
Fackförbunden tycker att de föreslagna sparkraven för utbildningsförvaltningen är orimligt höga.
Foto:Lena Ehring
Fackförbunden tycker att de föreslagna sparkraven för utbildningsförvaltningen är orimligt höga.

Sex fackklubbar i Olofström har undertecknat en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen.

De är oroade över hur skolan ska klara utbildningsbudgeten.

De sex fackklubbarna har tittat på utbildningsförvaltningens preliminära sparförslag på 30 miljoner kronor. En katastrof, tycker brevskrivarna.

– Som jämförelse är Karlskronas kunskapsnämnd ålagd att spara 30 miljoner i sin budget på 1,4 miljarder. Vår utbildningsförvaltning har en budget på runt 270 miljoner och vi ska spara 33 miljoner. Det är helt orimligt.

Den slutsatsen håller kommunalråd Sara Rudolfsson (S) med om. Eftersom siffran är preliminär och inte stämmer.

– Det vore orimligt att spara 33 miljoner. Siffran är preliminär och presenteras först den 6 november. Det är inga beslut tagna och sannolikt kommer det inte bli den siffran.

Christoffer Saar på Lärarnas Riksförbund säger att en preliminär siffra ändå är en fingervisning om läget.

– Siffran kommer från det sparförslag som förvaltningen tagit fram. En budget är en plan och alla planer är av sin natur preliminära.

Men att utbildningsförvaltningen kan behöva spara hur som helst är ingen omöjlighet. Statsbidragen för flyktingmottagande rullas tillbaka, vilket påverkar kommunen ekonomiskt. Själva mottagandet i Olofström både har och har inte minskat.

– Både ja och nej. Mottagandet av asylsökande har gått ner, men vi har fler anhöriginvandrare och ersättningen ser olika ut. Det är en utmaning att hänga med i svängarna, säger Sara Rudolfsson.

I stället för nedskärningar anser fackförbunden att Olofström i stället behöver långsiktigt investera i utbildning. Häromdagen kom Lärarförbundets årliga rankning av skolkommunerna och Olofström var bäst i Blekinge.

– Gör man den här besparingen så kommer vi ligga i botten nästa år, säger Christoffer Saar.

Budgeten för 2018 klubbas av kommunfullmäktige i slutet på november.

Fakta

Protestbrev

Sex fackförbund har undertecknat brevet till kommunstyrelsen. Det är organisationer som organiserar anställda och chefer inom utbildningsförvaltningen.

Lärarförbundet

Vårdförbundet

Kommunal

Vision

Skolledarförbundet

Lärarnas Riksförbund

Visa mer...