Industri får byggas ut

Olofström Artikeln publicerades
European Body Panels har fått klartecken att bygga ut sin industri.
Foto: Bo Åkesson
European Body Panels har fått klartecken att bygga ut sin industri.

European Body Panels får klartecken att bygga ut. Bygglovet gäller både en tillbyggnad av industribyggnad, en asfaltsplan och ytterligare en parkeringsyta.

Karosseritillverkaren European Body Panel har nu fått bygglov för att kunna bygga ut sin verksamhet.

De beviljade bygglovshandlingarna gäller dels en 2 500 kvadratmeters extra tillbyggnad av en redan befintlig industribyggnad, en 5 000 kvadratmeters asfaltsyta utomhus som idag består av en grusplan samt en personalparkering som ska omfatta 74 parkeringsplatser när den står klar.

Vd Ronnie Rossander berättar för BLT:

– De senaste 1,5 åren har vi vuxit mycket i personalstyrka. Vi har på den tiden anställt ungefär 70 personer, så det börjar bli trångbott.

Samtidigt beskriver han en allt ökad omsättning. Från 2014 till idag har företaget enligt Ronnie Rossander dubblat sin årliga omsättning, från 200 miljoner kronor till dagens 400 miljoner kronor.

De nya ytorna behövs alltså i alla bemärkelser.

– Vi beräknar att hela investeringen med tillbyggnad och nya utomhusytor kommer att kosta 15 miljoner kronor, säger Ronnie Rossander.

Utökad industri och högre produktion innebär inte per automatik nya anställningar.

– Det är svårt att sia om, svarar Ronnie Rossander. Som det känns nu har vi den beredskap som uppgiften kräver.

Byggnadsnämnden beviljade under tisdagen företagets tre ansökningar i sin helhet. Även frågan om parkeringsytan trots att den delvis kommer att hamna på så kallad prickmark, mark som inte får bebyggas.