De vill ha mer av gröna transporter

olofström Artikeln publicerades
Stanislaw Iwan, Maritime University i Stettin, Anna Månsson, Energikontor Sydost, Clemens Weiss, Competence Centre for Rural Mobility i Wismar och Anders Borghed, Olofströms Näringsliv, på konferens vid Fritzatorpet i torsdags.
Foto:Lena Ehring
Stanislaw Iwan, Maritime University i Stettin, Anna Månsson, Energikontor Sydost, Clemens Weiss, Competence Centre for Rural Mobility i Wismar och Anders Borghed, Olofströms Näringsliv, på konferens vid Fritzatorpet i torsdags.

Platsen för en ny stor lastbilsparkering är utsedd.

Den ska ligga strategiskt placerad vid väg 15.

Det är Olofströms del i arbetet för mer hållbara transporter.

Det rullar dagligen många lastbilar till och från företag på orten. Det är där Olofströms Näringslivs deltagande i EU-projektet kommer in i bilden.

Vissa av dessa lastbilar ska samlas till en större parkering för att få en effektivare logistik. Då kan också miljön förbättras, eftersom transportsektorn släpper ut en hel del koldioxid.

– Det blir en utmaning, säger Anders Borghed, utvecklingschef, Olofströms Näringsliv.

  De lastbilar som i dag kör mindre transporter, med exempelvis papper eller engångsmaterial, till företag ska kunna ha en egen uppsamlingsplats. Den är belägen mellan väg 15 och järnvägen norr om 121:ans Grill. Där finns en befintlig parkering, som avslutas med ett delvis gräsbelagt område.

  – Men under gräset finns det förberett med grusyta, brunnar och el, säger Anders Borghed.

  Parkeringen ska kunna hysa 20 lastbilar, 18 eller 24 meter långa, På uppsamlingsplatsen kan det placeras toalett och eluttag för lastbilarna. Det pågår en diskussion med medlemsföretag inom nätverket Techtank.

  Professor Stanislaw Iwan, Maritime University i Stettin, Polen, uppskattar att få träffa de andra deltagarna i projektet.

  – Det är en bra plattorm för att utbyta erfarenheter, säger han.

  Clemens Weiss, Competence Centre for Rural Mobility i tyska Wismar, berättade om tanken på att ha cykelleveranser av paket i en stadskärna stor som Sölvesborgs centrum. I nästa vecka kan det vara i gång. Det är ett exempel som visar på bredden i projektet.

  Fakta

  Om projektet

  Olofströms Näringsliv är en av deltagarna i ett EU-projekt för bättre miljö.

  Det heter Low Carbon Logistics och leds av Energikontor Sydost.

  Det handlar bland annat om att minska utsläppen av koldioxid.

  Fokus är på samordning av och hållbarhet i godstransporter.

  Det finns deltagare från Litauen, Tyskland och Polen med i projektet.

  Visa mer...