Cheferna ska informeras om lagstiftning

Olofström Artikeln publicerades

Efter lärarfackens klagomål om långsam utlämning av kommunala handlingar ska nu förvaltningscheferna kallas till information.
– Vi kommer att ha en genomgång med alla chefer. Var och en ansvarar sedan för att föra informationen vidare till sin personal, säger kommunchef Iréne Robertsson.

Efter en och en halv vecka fick de två lärarfacken ­ i går morse de begärda handlingarna kring arbets-miljön på Holjeskolan.
Kommunens fastighetschef Håkan Håkansson hade i förra veckan lämnat i väg bunten med original-handlingar till fackförbundet Vision, men inte gjort kopior till Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Först när lärarfacken hotade med att anmäla kommunen till Arbets-miljöverket tog det fart. I går samlades berörda parter till ett informationsmöte.
– Vi har bett om ursäkt, det var verkligen befogat och det minsta vi kunde göra. Det blev fel och vi ska se över våra rutiner, säger kommunchef Iréne Robertsson.
–Självklart ska alla handlingar lämnas ut omgående.

I det aktuella fallet rörde det en rejäl bunt med handlingar som tre fackförbund ville ha kopierade och utlämnade. Skälig väntetid hade varit två tre dagar, inte mer.
– Att se dokumenten ska man få göra skyndsamt, samma dag, men kopiering kan ta något längre tid. Men det får inte ta flera veckor, man måste helt enkelt lösa det, säger Iréne Robertsson.
I fallet med Holjeskolan uppdagades det också att handlingarna inte hade diarieförts. Det har nu skett i efterhand.
Hur ser du på det?
–Det ska vara diariefört! Det är inte tillåtet att ha egna arkiv på rummet, vem som helst ska kunna lämna ut handlingen. Är den inte offentlig ska den ändå diarieföras och sedan sekretessbeläggas. Det är grundlagen som gäller och det behöver vi nog ha en genomgång kring.
Gunnar Torell, ordförande i Lärarförbundet i Olofström, är nöjd efter informationsmötet.
–Det finns rutiner i kommunen som inte fungerar, men nu ska kommunen strama upp rutinerna och informera cheferna. Vi kommer inte att gå vidare och anmäla nu när vi har fått handlingarna.