Bristande elevstöd kan ge vite på 300 000 kronor

Olofström Artikeln publicerades

Skolverket tar i med kraft och hotar Olofströms kommun med ett vite efter utredning i ett elevärende.

Det är tredje gången som Skolverket vänder sig till kommunen med kritik i ett ärende som rör bristande stöd för en elev.

Enligt Skolverket har kommunen inte gjort de åtgärder som behövts för att skydda eleven mot kränkande behandling.

Det var i april förra året som kommunen fick en lista med åtgärder för att säkerställa elevens trygghet på skolan. Men trots att det nu har gått nästan ett år, är Skolverket fortfarande inte nöjd med de insatser som skolan har vidtagit.

Dessutom noterar man att kommunen fick samma krav en gång till i november 2017 och att detta ändå inte lett till de förbättringar som Skolverket kräver.

Därför kommer nu ett hot om ett vite på 300 000 kronor om Olofströms kommun inte har uppfyllt kraven innan den 27 april i år.