Barn hämtades på förskola

Olofström Artikeln publicerades
Deras barn blev hämtade av socialförvaltningen vid en förskola i Olofström förra året. Bilden har inget samband med artikeln.
Foto: Arkiv
Deras barn blev hämtade av socialförvaltningen vid en förskola i Olofström förra året. Bilden har inget samband med artikeln.

JO vill att socialnämnden svarar på varför barnen blev hämtade på en förskola i Olofström i början på förra året.

Föräldern JO-anmälde två socialsekreterare samt socialnämnden för händelsen. Justitieombudsmannen vill nu ha in ett yttrande av socialnämnden. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen och myndighetens bedömning av den.

Enligt anmälan fördes barnen till en lokal som hyrs av socialtjänsten. Detta ska vårdnadshavarna varken samtyckt till eller blivit informerade om. Det finns inte heller något beslut om LVU, lagen om vård av unga, från socialnämnden.

Dagen innan hade den ena föräldern fått ett samtal om att komma akut på möte hos socialkontoret dagen därpå. Den andra föräldern var inte inbjuden, men följde ändå med. På mötet informerades de om att barnen hade hämtats på förskolan.

Vårdnadshavarna menar att socialnämnden agerat felaktigt när de omhändertog barnen utan deras samtycke eller formella beslut. De anser att de inte har underrättats om de journalanteckningar som förts om dem. Tvärtom menar de att en av socialsekreterarna har vilselett dem om att anteckningarna inte existerar när de begärde ut dem i samband med deras JO-anmälan.

Vårdnadshavarna menar att de inte fått möjlighet att kommentera hur de citerats i utredningen innan beslutet togs. De anser att många av citaten som tillskrivs dem är felaktiga och ryckta ur sitt sammanhang, men att de inte har fått möjlighet att påpeka dem innan beslutet togs. Handläggarna har också underlåtit att dokumentera deras fall fullt ut.