Avslog motion om porrfria hotell

Olofström Artikeln publicerades

I ett medborgarförslag föreslog Chiquita Persson och Karin Svensson att kommunanställda och förtroendevalda på resa ska boka porrfria hotell. Men en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter avslog motionen.

– Det är upprörande, inte en S–kvinna röstade för motionen, säger Malin Åman, C. Jag hade verkligen förväntat mig mer, det här är inget svårt beslut att fatta.
Jennie Johannesson, V, och Klavs Wix Nielsen, KD, yrkade också bifall till motionen, med ändringen att man ska boka porrfritt hotell då det är möjligt.

Vid voteringen röstade SD med S. Röstsiffrorna blev 30 mot 16. En ledamot avstod från att rösta. C, V, KD samt två ledamöter från M reserverade sig mot beslutet.
I sitt beslut hänvisar majo­riteten till att frågan diskuterades när kommunstyrelsen antog en ny resepolicy 2010.
Eftersom de flesta hotell erbjuder internetuppkoppling kräver ett förbud dessutom att hotellen har ett filter som förhindrar tillgång till porr vid internetanvändande.

Rent teoretiskt kan kommunen ställa krav på att hotell ska vara fria från filmkanaler med porr­filmer, och ha ett filter på inter­net, men i praktiken är det inte möjligt att ställa det kravet, menar de.
När politiker och tjänstemän deltar i utbildning eller konferens är det dessutom oftast inte kommunen som är arrangör och styr därmed inte var konferensen eller utbildningen genom­förs.