Heta tag om Ungern i EU

EU Artikeln publicerades
EU-minister Hans Dahlgren. Bild från i augusti.
Foto: Thommy Tengborg/TT
EU-minister Hans Dahlgren. Bild från i augusti.

Tuffa tag väntas när övriga EU-länder ska fråga ut Ungern om situationen för landets domstolar, universitet, massmedier, migranter och flyktingar.

Fast det lär dröja länge än innan dagens utfrågning når fram till några resultat.

Polen har redan hörts i otaliga omgångar av övriga EU-länder med anledning av den polska regeringens agerande mot landets domstolar. Nu är det dags även för Ungern att utsättas för en så kallad artikel 7-process.

– Det är en viktig diskussion. Det är en allvarlig situation i Ungern och fler andra ställen där man verkar gå ifrån våra mest grundläggande värderingar. Det handlar om rättsstatens principer, men också om akademisk frihet och yttrandefrihet, säger EU-minister Hans Dahlgren (S) på väg in till dagens möte i Bryssel.

Annan syn

Ungern lär dock knappast lägga sig platt för kritikerna. Regeringen i Budapest anser inte att de har gjort något fel och lär försvara sig lika intensivt – och länge – som deras polska kollegor gjort.

– De har en annan uppfattning än många av oss andra, men de är med i diskussionen och det är ju bra, konstaterar Dahlgren.

Budgetprat

Utöver Ungern ska ministrarna också uppdatera sig om läget vad gäller EU:s nästa långtidsbudget för åren 2021–27. Sverige vill fortsatt ha en betydligt mindre budget än vad EU-kommissionen har föreslagit och hoppas få stöd från bland andra Tyskland.

– Vi har ett stort medlemsland (Storbritannien) som håller på att lämna unionen. Då kan det inte vara rimligt att skattebetalarna i alla andra länder ska behöva betala. Vi måste rätta mun efter matsäcken, säger Dahlgren i Bryssel.

Fakta

Fakta: EU:s artikel 7-process

I artikel 7 i EU:s Lissabonfördrag fastställs att en majoritet i EU-kommissionen, EU-parlamentet eller bland medlemsländerna kan dra i gång ett särskilt förfarande när ett medlemsland anses åsidosätta grundläggande EU-värderingar som "respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter".

Processen sker i flera steg där utfrågningar och rekommendationer blandas med formella beslut. Om man når så långt att man vill fastslå att ett EU-land verkligen åsidosätter värdena måste alla andra EU-länder rösta för. Eventuella sanktioner som då kan införas – exempelvis att tillfälligt dra in landets rösträtt i EU-sammanhang – måste också göras med enhällighet.

Hittills har artikel 7-förfarande endast inletts mot Polen och Ungern. Än så länge har dock ingen av processerna nått fram till ens en omröstning om huruvida det finns en klar risk för att värdena åsidosätts.

Visa mer...