Strömmen tillbaka på Nyköping lasarett

Samhälle Artikeln publicerades
Nyköpings lasarett har drabbats av ett strömavbrott och kan inte ta emot nya patienter. Arkivbild.
Foto: Anna Littorin / TT
Nyköpings lasarett har drabbats av ett strömavbrott och kan inte ta emot nya patienter. Arkivbild.

Strömmen är nu åter tillbaka på Nyköping lasarett efter ett större avbrott, då även reservkraften slutade fungera. Planeringen med att evakuera alla patienter har avslutats.

– Vi har fortfarande problem med våra datorer och tillgången till våra journalsystem. Så vi tar fortfarande inte emot nya patienter till Nyköping lasarett, inte heller till akutmottagningen, säger Maria Karlsson, kommunikationsdirektör för Region Sörmland.

Enligt Karlsson är det den ordinarie strömmen, inte reservkraften, som är i gång. Sjukhuset kvarstår dock i så kallat regionalt förstärkningsläge, och det finns ingen prognos för när sjukhuset börjar ta emot patienter igen.

Strömmen försvann från lasarettet vid 13-tiden på lördagen. De patienter som befann sig på akutmottagningen och personalen flyttades till primärvårdsjouren i Nyköping, och tre patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen fick evakueras till Mälarsjukhuset.

Elarbeten har under helgen pågått på sjukhuset, och i samband med underhållningsarbete uppstod ett fel.

– Det blev någon form av ljusbåge i ett ställverk. Det innebar att vi fick rökutveckling i kulverten, men vi fick ingen brandspridning och inga personer kom till skada vid själva ljusbågen, säger Henrik Dewoon-Thorén vid räddningstjänsten.

Lasarettets reservkraft ligger vid ställverket där ljusbågen uppstod och därför slogs även den funktionen ut. Däremot har det enligt Maria Karlsson funnits batterier som drivit de livsviktiga apparater som är kopplade till patienter.

Fakta

Fakta: Beredskap inom sjukvården

Inom hälso- och sjukvården finns tre fastställda beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen

Visa mer...