Hallengren lugnar om assistansförslag

Assistans Artikeln publicerades
Socialminister Lena Hallengren (S) vill lugna om oron kring ett nytt förslag för personlig assistans. Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Socialminister Lena Hallengren (S) vill lugna om oron kring ett nytt förslag för personlig assistans. Arkivbild.

Trots regeringens nya förslag för att säkra assistans för barns andning och sondmatning befarar kritiker att det kan befästa svårigheterna för andra att få assistans.

Men regeringen har inga dolda avsikter, försäkrar socialministern.

– Vi har inga ambitioner att göra det tuffare, svårare att få assistans eller göra någon gör att färre får assistans. Vi vill motsatsen, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

Hon säger att regeringen nog har "underskattat reaktionerna" på den departementspromemoria hon skickade ut i veckan.

– Vi lägger förslagen för att fler ska få assistans, inte färre. Men jag förstår oron och misstankarna.

I promemorian föreslås att hjälp med andning och sondmatning i sin helhet ska vara grund för assistans, delar ska inte brytas ut. Ingen kritiserar detta.

Men lagförslaget har skrivningar som enligt kritikerna lagfäster Försäkringskassans praxis för vad som är assistansgrundande. Därmed kan det, menar kritikerna, bli än svårare att få statlig assistansersättning för den som nyansöker och har andra grundläggande hjälpbehov än andning och sondmatning.

Inga omprövningar

Om de så kallade tvåårsomprövningarna återupptas kan det, anser brukarorganisationer och andra, innebära att personer förlorar assistans eller att ansvaret för de timmar som återstår förs över till kommunen.

– Det är inget vi diskuterar nu, den frågan lever inte, säger Lena Hallengren om eventuella planer på att återuppta omprövningarna.

Hon hävdar att den väg regeringen med stöd av Liberalerna och Centerpartiet har valt, att göra tillägg i lagen, är den enda möjliga. I alla fall om man vill att barn som behöver hjälp med andning och sondmatning verkligen ska få det.

– Vi kan inte göra något annat för då kommer vi inte åt en praxis som Försäkringskassan haft i tio år och som kassan hanterar som om det vore lag, säger socialministern.

Inte riskera fel

Kristdemokraternas talesperson på området, Pia Steensland, är mycket kritisk till regeringens hantering.

– Regeringen har backat och gjort om tidigare och vi kan inte riskera att det blir fel ännu en gång, säger Steensland.

Det kanske bästa, enligt henne, vore att ta ett stort omtag vad gäller assistansen och den statliga ersättningen för den – även om det skulle riskera att försena stödet till de kanske 100 barn som omfattas av det nu liggande förslaget.

– Men man kanske inte behöver en stor utredning, man kan skriva in att alla moment i de behov som räknas som grundläggande ska vara grund för assistans, säger Steenland.

Liberalernas talesperson i frågan, Bengt Eliasson, säger att han förstår att organisationer som Funktionsrätt Sverige, Stil och KFO har farhågor och gör den tolkning de gör.

– Men det bygger på, jag kanske inte ska säga missförstånd, svårigheterna att ta sig igenom den juridiska snårskog som det här är. Den kodifiering av praxis som sker gäller bara för andning och sondmatning, inte de andra behoven, säger Eliasson.

Fakta

Fakta: Personlig assistans

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den infördes 1994.

Lagen omfattar tio olika typer av hjälp, varav personlig assistans är en. Andra typer av stöd är ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och bostad med särskild service.

Personlig assistans kan ges till dem som har en omfattande och varaktigt funktionsnedsättning.

Den statliga assistansersättningen kan personer som behöver mer än 20 timmars assistans i veckan.

Kommunen ska stå för personlig assistans för dem med mindre behov än 20 timmar i veckan.

Assistenterna hjälper personen (barn eller vuxen) med grundläggande behov, som att äta, klä sig och sköta hygienen. Det är också möjligt att få assistans för att förflytta sig och delta i olika aktiviteter.

Hjälpen med de grundläggande behoven måste vara av privat eller integritetskänslig art för att ge rätt till assistans.

Regeringen vill undanta andning och sondmatning och göra all hjälp som har med de behoven att göra till grund för assistans.

Källor: Regeringskansliet och Försäkringskassan

Visa mer...