Nyheter

Vård av propp i hjärnan dröjde

Blekinge Artikeln publicerades

Patienten i 70-årsåldern fick efter remiss vänta en knapp timme på akuten innan undersökning. Efter en vecka var det dags för hemfärd med ”lättare kvarstående symptom”. Tillstånd som kan innebära propp i hjärnan ska handläggas skyndsamt, konstaterar Landstinget Blekinge. Även att fördröjningen inte innebar någon försämring för patienten, bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).